Με τί ασχολείται ένας γλωσσολόγος; [What does a linguist do?]

Σε ένα σύντομο βίντεο η Δρ Κατσογιάννου εξηγεί τι κάνει και τι δεν κάνει ένας γλωσσολόγος.